CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Levande landsbygd | Regionalt stöd

Regionalt stöd

Ska hänsyn till ungdomsarbetslöshet, flyktingmottagande och miljöarbete tas i beräkning när EU-länderna omfördelar medel för att minska de socioekonomiska klyftorna mellan olika regioner inom unionen?

I EU:s långtidsbudget omfördelas ca 350 miljarder euro för att minska socioekonomiska skillnader mellan medlemsländerna. Hittills har tilldelning av medel primärt byggt på ekonomiska behov och beräknats utifrån BNP per capita. EU-kommissionen har nu föreslagit att fler kriterier ska ligga till grund för hur mycket pengar som ska gå till olika regioner. De nya kriterierna föreslås innefatta sociala, politiska och miljörelaterade värderingar, som insatser för att minska ungdomsarbetslöshet, storleken på flyktingmottagande, aktivt miljöarbete.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Ann-Katrin Bäcklund, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se