CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Riksdagsvalet den 9 september är också ett EU-val. Det eller de partier som bildar regering i höst kommer varje vecka att lägga Sveriges röst på nya EU-gemensamma beslut som blir svenska lagar. Den som lägger sin röst på ett parti i riksdagsvalet avger därmed också en politisk viljeyttring som kan påverka dessa beslut. I projektet EU i riksdagsvalet har vi varit nyfikna på hur lätt det är som väljare att bilda sig en uppfattning om vilket parti som bäst speglar den egna åsikten.

På den här webbplatsen har vi samlat ett urval av frågor som vi med stor säkerhet vet att den nya regeringen kommer att fatta beslut om efter riksdagsvalet.*) Besluten påverkar så gott som alla politikområden i både Sverige och EU, och ofta också i resten av världen. Vi har gått igenom alla riksdagspartiers webbplatser för att kartlägga hur de ställer sig till frågorna. I väldigt många fall kan vi inte hitta någon information alls om partiernas inställning och i vissa fall är den så pass vag att det är svårt som väljare att avgöra vad partiet vill (se mer nedan). De flesta väljare uppfattar därför sannolikt inte att riksdagsvalet också handlar om alla dessa beslut.

Klicka vidare på områdena nedan för att se resultatet!

Läs mer på Europakommentaren!

Under sommaren 2018 skriver vi ibland om projektet EU i riksdagsvalet på bloggen Europakommentaren.

Du kan också prenumerera för att få de nya inläggen rakt in i din mailbox.

Miljö
Energi
Säkerhet & försvar
Social trygghet
Migration
Vård & omsorg
Levande landsbygd
Ekonomi
Lag & ordning
Digitala tjänster
Personlig integritet
Forskning & innovation
*) Det kan hända att en eller annan av dessa frågor blir föremål för beslut redan innan den nya regeringen har bildats. Det kan också hända att en eller annan fråga blir fördröjd i flera år eller, av olika skäl, aldrig blir föremål för beslut. När vi i maj 2018 gick igenom dem såg det dock ut som om detta urval av frågor kommer att beslutas under den nya regeringens mandatperiod.

Några sammanfattande siffror från studien

De partier som bildar regering efter valet ska fatta alla de beslut som finns med på denna webbplats, men likväl kan vi konstatera att:

Vi analyserar resultaten löpande under sommaren och publicerar dem på bloggen Europakommentaren.

Läs mer och referera

Länkar till analyser och kommentarer om materialet på denna webbplats kommer att finnas på Centrum för europaforsknings hemsida.

Vill du ange denna webbplats som källa?
Referera gärna till den enligt följande: Strömvik, Maria (2018) Webbplatsen EU i riksdagsvalet. Centrum för europaforskning vid Lunds universitet. URL: http://val2018.cfe.lu.se

Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se