CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida

Projektet EU i riksdagsvalet har genomförts av Centrum för europaforskning (CFE) vid Lunds universitet under våren 2018. Ett av CFE:s uppdrag är att stärka universitetets profil i europafrågor och att bygga institutions- och fakultetsöverskridande nätverk mellan forskare vars specialämnen har en koppling till EU och Europa. Inom ramen för projektet EU i riksdagsvalet har CFE haft förmånen att arbeta med ett 25-tal experter inom de områden som sakfrågorna berör, från fem fakulteter vid Lunds universitet.

Följande personer har på olika sätt varit med och bidragit till projektet.

Projektgrupp

Maria Strömvik, som är biträdande föreståndare för Centrum för europaforskning och universitetslektor med EU-inriktning vid Statsvetenskapliga institutionen, har varit projektledare och ansvarig för projektet. Maria har tidigare bland annat arbetat som utredare för regeringen och skrivit betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10).

Agnes Wiberg, som är projektassistent vid Centrum för europaforskning under sommaren 2018, har varit projektets spindel i nätet och oförtröttligt läst både långrandiga utkast till EU-direktiv och (mindre långrandiga) partisidor på nätet.

Även Jörgen Hettne, föreståndare för Centrum för europaforskning, och Kristin Einarsson, praktikant, har arbetat med projektet.

Sakgranskare

Följande forskare vid Lunds universitet har stått för sakgranskning av de individuella sakfrågorna som finns på denna webbplats.

Niklas Altermark, Statsvetenskapliga institutionen
Bo Andersson, Institutionen för informatik
Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
Peter Bergwall, Rättssociologiska institutionen
Cécile Brokelind, Institutionen för handelsrätt
Ann-Katrin Bäcklund, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Maria Hansson, Centrum för miljö och klimatforskning
Jacob Hasselbalch, Statsvetenskapliga institutionen
Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen
Pontus Hansson, Nationalekonomiska institutionen
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Roger Hildingsson, Statsvetenskapliga institutionen
Axel Hilling, Institutionen för handelsrätt
Tony Ingesson, Statsvetenskapliga institutionen
Sara Kalm, Statsvetenskapliga institutionen
Eleni Karageorgiou, Juridiska institutionen
Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga institutionen
Agneta Kruse, Nationalekonomiska institutionen
Jonas Ledendal, Institutionen för handelsrätt
Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen
Jakob Skovgaard, Statsvetenskapliga institutionen
Maria Strömvik, Statsvetenskapliga institutionen
Ted Svensson, Statsvetenskapliga institutionen
Maja Tejre, Statsvetenskapliga institutionen
Ulrika Wennersten, Institutionen för handelsrätt
Karl Åström, Matematikcentrum

Övrig hjälp

Under projektets gång har vi även åtnjutit allt från glada tillrop och tips, via väggutrymme och mötesplatser, till teknisk hjälp och administrativt stöd. För detta vill vi rikta ett särskilt tack till följande personer:

Björn Badersten
Arvid Hällen
Kristina Gröndahl Nilsson
Zacharias Jerneck
Ylva Nilsson
Amir Parhamifar
Anna Sander
Ole Ryborg

Läs mer på Europakommentaren!

Under sommaren 2018 skriver vi ibland om projektet EU i riksdagsvalet på bloggen Europakommentaren.

Du kan också prenumerera för att få de nya inläggen rakt in i din mailbox.

Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se