CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Migration

Migration

Fördelning av flyktingar

Vidarebosättning
Omfördelning
Asylbyrå

Process för asylansökan

Asylbedömning
Levnadsförhållanden
Biometrisk databas
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se