CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Migration | Asylbyrå

Asylbyrå

Ska EU:s asylbyrå ges större mandat i beslut som rör medlemsstaternas gemensamma asylsystem?

Det europeiska stödkontoret för asylfrågor, som etablerades 2010, bevakar genomförandet av EU:s asyllagstiftning och har särskilt stöttat medlemsländerna under de senaste årens höga migrationstryck. Den ökade efterfrågan från medlemsländerna på sådant stöd har lett till att kommissionen nu har föreslagit att kontoret förstärks och får utökat mandat, genom att göra det till en fullfjädrad asylbyrå. Detta för att säkerställa en effektivare och mer enhetlig applicering av EU:s asyllagar i medlemsländerna.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. EU ska ta ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen.
KristdemokraternaVag. Europa behöver enas om en fungerande migrationspolitik.
LiberalernaVag. Asyllagstiftningen ska vara densamma i alla EU-länder.
MiljöpartietVag. EU ska värna asylrätten.
ModeraternaVag. Vill ha ett nytt gemensamt asylsytem.
SocialdemokraternaVag. Vill få på plats ett nytt asylsystem inom EU.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietVag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Sara Kalm, Statsvetenskapliga institutionen
Eleni Karageorgiou, Juridiska fakulteten
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se