CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Migration | Asylbedömning

Asylbedömning

Ska EU:s medlemsstater skapa ett standardiserat regelverk för asylbedömning och asylansökningsprocessens olika steg?

Frågan om vem som egentligen är berättigad asyl har blivit allt mer aktuell de senaste åren. Andelen personer som erkänns som asylsökande varierar mellan EU:s medlemsländer vilket medför att asylsökande har större chans att få skydd i vissa länder än andra. Det beror bland annat på att kriterierna för asylbedömning varierar mellan EU:s medlemsstater. Dessutom finns det stora skillnader i asylansökningsprocessens olika steg och handläggningstider. Kommissionen vill nu skapa en mer enhetlig asylbedömning inom unionen och standardisera asylansökningsprocessen.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. Vill se ett asylmottagande på alla nivåer som värnar asylrätten.
KristdemokraternaVag. Rimligt att personer som vill söka asyl i EU gör det vid gemensamma EU-beskickningar.
LiberalernaVag. Asyllagstiftningen ska vara densamma i alla länder.
MiljöpartietVag. Människor ska kunna fly till EU och asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt.
ModeraternaVag. Asylprövning ska ske utanför EU:s gräns, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU.
SocialdemokraternaVag. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietVag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Eleni Karagerorgiou, Juridiska fakulteten
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se