CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Migration | Asylsökandes levnadsförhållanden

Asylsökandes levnadsförhållanden

Bör det gemensamma regelverket för asylmottagande inom EU ytterligare harmoniseras mellan medlemsländerna?

Under de senaste åren har det blivit tydligt att det finns avsevärda skillnader mellan EU:s medlemsländer i t ex levnadsstandard och säkerhetsskydd i samband med asylansökningsprocessen. Dessa skillnader har fått till följd att många asylsökande tar sig till länder med mer fördelaktiga villkor för asylmottagning framför dem med mer restriktiva system. Det leder i sin tur till en ojämn fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsländer. För att söka åtgärda detta har EU-kommissionen lagt fram ett förslag för att revidera det befintliga regelverket för asylmottagande för att bättre harmonisera bland annat boendestandard för asylsökande bland medlemsstaterna. Förslaget preciserar rättigheter, men innebär också att den asylsökande som spontant flyttar till ett annat EU-land under pågående asylprövning kommer att mista många av sina rättigheter och stöd.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. EU ska ta ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen.
KristdemokraternaVag. Europa behöver enas om en fungerande migrationspolitik.
LiberalernaVag. Asyllagstiftningen ska vara densamma i alla länder.
MiljöpartietVag. Människor ska kunna fly till EU och asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt.
ModeraternaVag. EU ska ha ett nytt, gemensamt, hållbart och humant asylsystem.
SocialdemokraternaVag. Alla medlemsstater ska ta ansvar för att ta emot människor på flykt.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietVag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Eleni Karagerorgiou, Juridiska fakulteten
Sara Kalm, Statsvetenskapliga instutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se