CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Migration | Biometrisk databas

Biometrisk databas

Ska EU:s medlemsländer utöka det gemensamma användandet av biometriska data för asylsökande?

De senaste åren har det uppstått ett större behov av att effektivt kunna identifiera asylsökande bland EU:s medlemsländer. I Eurodac, en biometrisk databas som etablerades år 2003, ska medlemsländerna rapportera in asylsökandes fingeravtryck för att underlätta sådan identifikation. Som en del i arbetet med att revidera EU:s asylpolitik vill kommissionen bredda Eurodacs användningsområde genom att bland annat ställa krav på lagring av ansiktsbilder och att ta fingeravtryck på minderåriga från 6 års ålder. Det innebär att databasen inte enbart ska användas i syfte att utreda vilket land som ska pröva en asylansökan, utan även för kontroll av olaglig invandring och för att underlätta migranters återvändande.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. Vill se ett asylmottagande på alla nivåer som värnar asylrätten.
KristdemokraternaVag. Rimligt att personer som vill söka asyl i EU gör det vid gemensamma EU-beskickningar.
LiberalernaVag. Asyllagstiftningen ska vara densamma i alla länder.
MiljöpartietVag. Människor ska kunna fly till EU och asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt.
ModeraternaVag. Asylprövning ska ske utanför EU:s gräns, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU.
SocialdemokraternaVag. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietVag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Eleni Karageorgiou, Juridiska fakulteten
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se