CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Migration | Vidarebosättning av flyktingar

Vidarebosättning av flyktingar

Ska EU:s medlemsländer utforma ett permanent och standardiserat förfarande för vidarebosättning av flyktingar?

I september 2015 beslutade EU:s medlemsländer att införa ett tillfälligt system för omplacering av flyktingar från Italien och Grekland till andra medlemsländer som grundar sig i principen om solidaritet inom den gemensamma asylpolitiken. Vid sidan av systemet för omplacering av de flyktingar som redan befinner sig inom unionen har kommissionen lagt fram ett förslag om ett standardiserat och permanent regelverk för vidarebosättning av personer som är berättigade internationellt skydd och som befinner sig utanför EU. Förslaget innebär bland annat tydligare regelverk för det skydd som flyktingarna är berättigade till, regler för samarbete med de länder utanför EU varifrån vidarebosättningen sker, samt finansiellt stöd i medlemsstaternas arbete med vidarebosättningsprocessen.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. Flyktingmottagande på alla nivåer ska i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, som kvotflyktingar.
KristdemokraternaVag. Asylsökande ska fördelas mellan EU:s medlemsstater.
LiberalernaVag. Vill ha ett stärkt gemensamt asylsystem som innebär att alla EU-länder tar ansvar.
MiljöpartietVag. Vill att alla medlemsländer tar emot flyktingar.
ModeraternaVag. EU ska ha ett gemensamt kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns.
SocialdemokraternaVag. Alla medlemsstater ska ta ansvar för att ta emot människor på flykt.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietVag. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Sara Kalm, Statsvetenskapliga institutionen
Eleni Karageorgiou, Juridiska fakulteten
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se