CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Forskning och innovation | Artificiell intelligens

Artificiell intelligens

Finns det behov av ett EU-gemensamt regelverk för artificiell intelligens, bland annat för att fastställa gemensamma etiska riktlinjer i användningen av robotar?

De senaste årens stora framsteg inom forskningen för artificiell intelligens har inneburit att robotar i allt större utsträckning kan härma mänsklig hjärnaktivitet och utföra sysslor i samverkan med människor, bland annat i yrkeslivet, i hemmet och inom vården. Utvecklingen väcker nya etiska och rättsliga frågor, till exempel om vem som ska hållas ansvarig om en robot ger upphov till skador eller orsakar andra problem. EU-kommissionen planerar att tillsammans med medlemsländerna arbeta fram gemensamma riktlinjer som både ska främja industriell utveckling och användning av artificiell intelligens, och samtidigt ta hänsyn till etiska överväganden baserade på stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen
Kalle Åström, Matematikcentrum
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se