CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Forskning och innovation | Innovationsfonder

Innovationsfonder

Ska forskning och innovation inom Europa få ökat finansiellt stöd?

EU:s nuvarande fond för forskning och innovation (Horizon 2020), som syftar till att stimulera forskningsexcellens, industriellt ledarskap och innovationer för att möta samhällets utmaningar, har haft en budget på totalt 80 miljarder euro under åren 2014 till 2020. Inför nästa budgetperiod har EU-kommissionen föreslagit en ny fond, Horizon Europe, och att den tilldelas närmare 98 miljarder euro ur EU:s nästa långtidsbudget. Även den nya fonden riktar sig bl a till forskning om stora och globala samhälleliga utmaningar, t ex att bekämpa cancer och att motverka plaster i haven, samt till innovationsföretag som arbetar med banbrytande teknologi.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaVag. Forskning ska vara en prioriterad fråga.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se