CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Digitala tjänster | Digitalt innehåll

Digitalt innehåll

Ska EU:s medlemsstater harmonisera regler för köp av digitalt innehåll och tjänster, som musik, film, e-böcker, molntjänster och sociala medieplattformar?

Idag saknas tydliga regler inom EU och i många medlemsstater för konsumenters rättigheter vid leverans av digitalt innehåll och tjänster, såsom film, musik och e-böcker. Detta leder till rättslig osäkerhet och praktiska svårigheter för såväl konsumenter som företag, i synnerhet små och medelstora företag. Medan 44 % av EU:s konsumenter handlar på internet, har endast 12 % köpt varor online från en annan medlemsstat. Kommissionen har därför lagt fram ett förslag om harmoniserade regler för leverans av digitalt innehåll till konsumenter inom EU. Digitalt innehåll omfattar bland annat musik, film och e-böcker men även molntjänster och sociala medieplattformar som möjliggör delning av data.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. Vill skapa en verklig europeisk digital marknad.
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaVag. Reformer behövs för e-handeln.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaVag. Den inre marknaden behöver fördjupas för tjänster i den digitala ekonomin.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jonas Ledendal, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se