CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Digitala tjänster | Dolda avgifter

Dolda avgifter

Ska konsumenter få information om vilken valuta som är fördelaktigast i samband med onlineköp, kontantuttag och kortköp i andra EU-länder?

Som konsument ställs man ofta inför två alternativ i samband med kortköp eller kontantuttag utomlands: att utföra betalningen i sin egen valuta eller i den lokala valutan. I denna situation riskerar man att falla offer för dolda valutaomräkningsavgifter, vilket gör att det förra alternativet blir dyrare än det senare. EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag som syftar till att öka transparensen för konsumenter genom att synliggöra den totala kostnaden i en gränsöverskridande transaktion. Konsumenter ska alltså kunna jämföra nyttan i valutaväxling innan de genomför en betalningstransaktion som innefattar valutaomvandlingar. Dessutom vill kommissionen ta bort restriktioner och överflödiga kostnader i samband med transaktioner i euro, oberoende av om landet ifråga är ett euroland eller inte.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaVag. Det måste bli ännu enklare att handla över gränserna.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jonas Ledendal, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se