CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Digitala tjänster | Upphovsrättigheter

Upphovsrättigheter

Ska EU:s medlemsstater gemensamt stärka regelverket för användning av upphovsrättsskyddade verk?

Med rådande teknikutveckling och digitalisering är det tydligt att befintlig upphovsrättslagstiftning i mångt och mycket är otillräcklig. För att minska skillnaderna mellan nationella upphovsrättssystem, och göra det möjligt för användare att i större utsträckning få onlinetillgång till verk i hela EU, har kommissionen föreslagit nya regler för upphovsrättsskyddade verk. Förslaget syftar också till att underlätta licensanvändning och förtydliga undantag och begränsningar för upphovsrättsskydd.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Ulrika Wennersten, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se