CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Social trygghet | Föräldraledighet

Föräldraledighet

Bör kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärkas genom EU-gemensamma minimiregler för exempelvis pappaledighet och mer flexibla arbetsformer?

Under det senaste decenniet har utvecklingen på EU:s arbetsmarknad inneburit svårigheter för många föräldrar, särskilt kvinnor, att balansera arbete och privatliv. Kommissionen vill därför omarbeta EU:s tidigare regelverk för föräldraledighet för att bättre komma åt kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden. I det nya förslaget finns bland annat minimiregler för pappaledighet. Dessutom föreslås att arbetstagare som är föräldrar till barn under 12 år, alternativt har omvårdnadsansvar i släkten, ska ha rätt till mer flexibla arbetsformer samt rätt att ta ut ledighet med en lön som minst motsvarar lönen vid sjukfrånvaro.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietNegativ. EU ska inte lägga sig i välfärd och sociala trygghetssystem.
KristdemokraternaNegativ. Nej till den sociala pelaren.
LiberalernaVag. I Europa ska nyblivna föräldrar ha rätt att vara hemma med sitt barn.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaVag. Vill värna Sveriges självbestämmande inom arbetsmarknad och familjerätt.
SocialdemokraternaVag. EU behöver bli mer jämställt.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Niklas Altermark, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se