CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Social trygghet | Bidrag

Bidrag

Ska de nationella socialförsäkringssystemen samordnas bättre inom EU för att skydda sociala rättigheter för de som flyttar inom Europa?

Omkring 14 miljoner människor inom EU bor inte i det land där de har medborgarskap. Det är en siffra som både innefattar utstationerade arbetstagare och arbetslösa människor. Eftersom det råder stora skillnader mellan socialförsäkringssystemen uppkommer ibland oklarheter om vilka sociala rättigheter och skyldigheter som egentligen gäller. För att i möjligaste mån undvika godtycklighet i kontakten med medlemsländers socialförsäkringssystem har kommissionen föreslagit bättre samordning mellan myndigheter vad gäller arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietNegativ. EU ska inte lägga sig i välfärd och sociala trygghetssystem.
KristdemokraternaNegativ. Nej till den sociala pelaren.
LiberalernaVag. Positiv till den sociala pelaren.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaNegativ. EU ska inte besluta om arbetsmarknaden och sociala frågor.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Niklas Altermark, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se