CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Social trygghet | Funktionshinder och tillgänglighet

Funktionshinder och tillgänglighet

Ska EU:s medlemsländer gemensamt förbättra funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom utbildnings- och yrkeslivet?

Svårtillgängliga produkter och tjänster, i kombination med yrkes- och utbildningsmässiga barriärer, är två exempel på hinder som funktionshindrade möter i vardagen. Som ett led i arbetet med att stärka social delaktighet inom unionen har kommissionen lagt fram ett förslag om att öka tillgängligheten för produkter och tjänster för funktionshindrade.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietNegativ. EU ska inte lägga sig i välfärd och sociala trygghetssystem.
KristdemokraternaNegativ. Nej till den sociala pelaren.
LiberalernaVag. Positiv till den sociala pelaren.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaNegativ. EU ska inte besluta om arbetsmarknaden och sociala frågor.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Niklas Altermark, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se