CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Social trygghet | Visselblåsare

Visselblåsare

Finns det behov av ett starkare EU-omfattande skydd för visselblåsare?

Flera uppmärksammade avslöjanden den senaste åren, som Panamadokumenten, Luxleaks och nu senast Cambridge Analytica, visar vilken genomslagskraft visselblåsare har i arbetet med att bekämpa olaglig verksamhet och missförhållanden på arbetsplatser. Det skydd som visselblåsare kan erbjudas är däremot ibland både godtyckligt och bristfälligt inom EU. Kommissionen har därför lagt fram ett förslag om ett rapporteringssystem, inklusive sekretessbelagda rapporteringskanaler, som ska kunna användas vid händelse av brott mot EU-rätten. Kommissionen vill även bekämpa repressalier genom en så kallad omvänd bevisbörda: det är inte visselblåsaren, utan företaget eller organisationen i fråga som ska bevisa att repressalier inte har förekommit.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se