CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Social trygghet | Arbetsmyndighet

Arbetsmyndighet

Ska en ny EU-gemensam arbetsmyndighet skapas för att ge ökat stöd till arbetstagare som flyttar mellan EU-länder?

Det senaste decenniet har antalet människor som arbetar i ett annat EU-land än det som de har medborgarskap i nästan fördubblats. Kommissionen vill inrätta en ny arbetsmyndighet för att underlätta för dessa arbetstagare. Myndigheten ska kunna informera enskilda och företag om lediga platser, lärlingsutbildningar, rörlighetsprogram, rekrytering och utbildning samt om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Den ska också kunna hjälpa nationella myndigheter att se till att EU-reglerna om fri rörlighet på arbetsmarknaden är enkla och att de verkligen följs. Myndigheten ska också kunna underlätta lösningar av gränsöverskridande tvister, t.ex. vid omstruktureringar av företag som rör flera EU-länder.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietNegativ. EU ska inte lägga sig i ländernas välfärd och sociala trygghetssystem.
KristdemokraternaNegativ. Nej till den sociala pelaren, EU ska inte reglera socialförsäkringssystem och arbetsrätt.
LiberalernaSaknas
MiljöpartietVag. EU ska investera för nya jobb och ökad livskvalitet för EU:s medborgare.
ModeraternaVag. Vill värna Sveriges självbestämmande inom arbetsmarknaden.
SocialdemokraternaVag. Fler européer ska ha ett jobb att gå till.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se