CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Social trygghet | Ungas sysselsättning

Ungas sysselsättning

Ska ramarna för den europeiska solidaritetskåren få tydligare fastställda målsättningar och budget?

År 2016 togs ett beslut om att lansera Europeiska solidaritetskåren. Syftet var att skapa möjligheter för unga att volontärarbeta inom ramarna för samhällsnyttiga projekt, såväl inom sina hemländer som utomlands. Kommissionen vill nu i lag förtydliga ramarna för kåren. Förslaget rör perioden 2018 till 2020 och innehåller en målsättning om att 100 000 ungdomar ska delta och att kåren skall få en budget på drygt 340 miljoner euro.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietNegativ. EU ska inte lägga sig i välfärd och sociala trygghetssystem.
KristdemokraternaNegativ. Nej till den sociala pelaren.
LiberalernaVag. Positiv till den sociala pelaren.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaVag. Vill värna Sveriges självbestämmande inom arbetsmarknaden.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Niklas Altermark, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se