CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Personlig integritet | Fritt dataflöde

Fritt dataflöde

Bör företag och myndigheter fritt kunna utnyttja datalagring och andra molntjänster på den digitala inre marknaden?

Att ta bort geografiska restriktioner och andra rättsliga hinder för datalagring är ett viktigt steg i utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. För att åstadkomma detta har kommissionen lagt fram ett förslag som syftar till att främja företags och myndigheters utbyte och lagring av data inom EU. Reglerna ska i första hand underlätta byte av molntjänstleverantörer för professionella användare samt underlätta övergångar mellan molntjänster och företags lokala IT-miljö. Vidare vill kommissionen ge myndigheter möjlighet att få tillgång till uppgifter för kontroller och utredningar, även när dessa finns i en annan medlemsstat eller lagras i en molntjänst.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaVag. I dag flödar varor i hög grad fritt inom EU, men det går trögare för tjänster och information.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jonas Ledendal, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se