CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Personlig integritet | Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Finns det behov av ett stärkt skydd för personuppgifter som lagras i samband med användningen av digitala och sociala medier?

Utvecklingen av smarta lösningar för elektronisk kommunikation förenklar våra liv men utgör samtidigt en risk för människors privatliv och säkerhet. Bland annat kan känslig information om politisk och religiös tillhörighet och hälsa lagras och användas utanför individens kontroll. För att stärka skyddet av personuppgifter har kommissionen lagt fram ett förslag som bland annat innefattar ett tydligare regelverk för elektronisk kommunikation som även omfattar appar såsom WhatsApp och Facebook samt ett tydligare regelverk för användningen av cookies. Reglerna kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietPositiv. Vill utveckla skyddet för personlig integritet inom EU.
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jonas Ledendal, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se