CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Ekonomi | Skattebas för företag

Skattebas för företag

Ska företag inom EU kunna tillämpa en gemensam skattebas vid beräkningen av sina skattepliktiga vinster?

Med 28 olika uppsättningar av nationella skatteregler, som företag ska ta hänsyn till, försvåras möjligheterna till insyn och transparens. Kommissionen har därför lagt fram ett tudelat förslag för bolagsskatt: dels en revidering av den gemensamma bolagsskattebasen, dels en påbyggande gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Förslaget innebär en frivillig skattebas, som fungerar parallellt med nationella skattesystem, och syftar till att lättare möjliggöra att företag ska betala skatt i det land där vinsterna görs. Vidare ska en företagskoncern kunna lämna en gemensam deklaration, en s k one stop shop.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietNegativ. EU ska inte lägga sig i ländernas skatter.
KristdemokraternaVag. Motsätter sig en gemensam finanspolitik.
LiberalernaVag. Skatter ska bestämmas i varje land.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaNegativ. Vill värna Sveriges självbestämmande inom beskattning.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Cécile Brokelind, Institutionen för handelsrätt
Axel Hilling, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se