CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Ekonomi | Digital skatt

Digital skatt

Ska EU:s medlemsländer skapa en mer rättvis beskattning av företag som säljer digitala tjänster?

Idag är den effektiva skattesatsen för digitala företag (som t ex Google och Uber) betydligt lägre än skattesatsen för traditionella företag. Kommissionen har lagt fram två förslag som ska leda till en rättvisare beskattning av digitala verksamheter inom EU. Förslagen innebär att vinster ska registreras och beskattas där företag, genom sina digitala kanaler, har som störst interaktion med användarna. Förslagen syftar också till att täcka de mest akuta, och stora, kryphålen i beskattningen av de digitala aktiviteterna inom EU genom en tillfällig skatt på intäkter som härrör från dessa aktiviteter. Kommissionen vill även se till att företag som är baserade utanför EU-området, men som är verksamma inom unionen, ska omfattas av samma regler. Den föreslagna skatten avses vara tillfällig i avvaktan på en bredare internationell lösning.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietNegativ. EU ska inte lägga sig i ländernas skatter.
KristdemokraternaVag. EU ska inte ha en gemensam finanspolitik.
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaNegativ. Vill värna Sveriges självbestämmande inom beskattning.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Axel Hilling, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se