CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Ekonomi | Konkurrens

Konkurrens

Ska de nationella konkurrensmyndigheterna i EU få mer likartade befogenheter och bättre resurser för att upptäcka t ex karteller?

En stor och viktig del av regelverket för EU:s inre marknad är den gemensamma konkurrenslagstiftningen. I tillämpningen och tillsynen av reglerna samverkar nationella konkurrensmyndigheter och kommissionen. Emellertid sker årligen både prisökningar och pengaförluster som följd av oupptäckta karteller. Kommissionen har därför lagt fram ett förslag för att säkerställa att samtliga nationella konkurrensmyndigheter har effektiva verktyg för tillsyn och kontroll av att reglerna efterlevs och tillämpas likartat i alla länder. För att avskräcka från brott mot konkurrensrätten föreslås också att medlemsländernas myndigheter ska få stärkta befogenheter och resurser att besluta om tillräckligt stränga sanktioner.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se