CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Ekonomi | Företagstransparens

Företagstransparens

Bör kommissionen få befogenhet att begära information från företag för att mer effektivt kunna utreda t ex diskriminering på den inre marknaden?

På den inre marknaden finns företag som åsidosätter privatpersoners och företags rättigheter, genom t ex prisdiskriminering, geoblockering (diskriminering av att nå internetsidor pga nationell tillhörighet) och hinder i gränsöverskridande paketleveranser. För att få snabb tillgång till tillförlitliga uppgifter och bättre kunna upptäcka dessa företag har EU-kommissionen lagt fram ett förslag om att ge kommissionen befogenhet att begära ut affärsrelaterad information (såsom kostnadsstruktur eller försäljningsvolymer) från företag och företagssammanslutningar. Information som inhämtas ska behandlas konfidentiellt.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se