CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Ekonomi | Utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar

Ska EU:s medlemsstater gemensamt stärka sina granskningar av utländska direktinvesteringar?

Det finns bland många EU-länder en oro över att låta känslig infrastruktur hamna i händerna på stora länder utanför EU, som t ex Kina eller Ryssland. (I Sverige har t ex direktinvesteringar som gjorts i Lysekils och Gävles hamnar diskuterats de senaste åren.) EU-kommissionen har därför lagt fram ett förslag om ett regelverk för granskning av utländska direktinvesteringar (FDI) för att försöka uppmuntra till utländska investeringar som är viktiga för EU och samtidigt värna om EU:s gemensamma strategiska intressen. Mer konkret innebär förslaget ett utökat samarbete mellan kommissionen och de nationella granskningsmyndigheterna för att förbättra insynen i beslut om direktinvesteringar i EU.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se