CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Lag och ordning | Brottsbekämpning

Brottsbekämpning

Ska det gränsöverskridande polisiära samarbetet i Europa ytterligare fördjupas?

Inom Schengenområdet har brottsbekämpning främjats av gränsöverskridande polisiärt samarbete, bland annat med hjälp av en gemensam informationsdatabas (SIS). Databasen gör det möjligt för berörda myndigheter som t ex polismyndigheter att utfärda varningar angående efterlysta eller saknade personer eller registrera förlorad eller stulen egendom. Nu vill kommissionen förbättra och utveckla SIS, bland annat genom att kräva att medlemsländer rapporterar in terrorismrelaterade brott. Förslaget syftar också till att ge fler myndigheter tillgång till databasen och utöka användningen av biometriska kännetecken, t ex fingeravtryck och handavtryck.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. EU måste bli vassare i kampen mot internationell brottslighet.
KristdemokraternaVag. Fortsatta krafttag mot terrorhotet är nödvändiga inom EU.
LiberalernaVag. Vill stärka EU:s polissamarbete.
MiljöpartietVag. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera hot som terrorism.
ModeraternaVag. EU:s arbete mot terrorism måste stärkas.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jörgen Hettne, Institutionen för handelsrätt
Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se