CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Lag och ordning | Migranters återvändande

Migranters återvändande

Ska alla nationella beslut om återvändande av migranter inrapporteras i en EU-gemensam databas?

Som en del av EU:s arbete för att möta de senaste årens omfattande migrations- och säkerhetsutmaningar har kommissionen lagt fram ett förslag om att revidera regelverket för Schengens informationssystem (SIS). För att förbättra implementeringen av EU:s återvändandepolitik och minska incitamenten för illegal migration inom EU föreslår kommissionen bland annat att medlemsstaterna ska vara skyldiga att rapportera in alla nationella beslut om migranters återvändande i SIS.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaVag. Sverige måste tillsammans med EU underlätta återvändandet.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Ted Svensson, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se