CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Lag och ordning | Skatteflykt

Skatteflykt

Bör EU:s medlemsstater gemensamt ställa hårdare krav på multinationella företag avseende offentliggörande av skatteinformation?

Skatteflykt och aggressiv skatteplanering hos multinationella företag har en negativ inverkan både på individuella skattebetalare och på nationer som helhet. För att motverka detta är krav på transparens i redovisningen ett viktigt verktyg. Inom unionen sker redan ett visst samarbete och utbyte av information mellan nationella skattemyndigheter. Nu vill kommissionen gå ett steg längre, genom att lägga fram ett förslag om nya skatteregler, med tonvikt på insynskrav och offentliggörande av viss skatteinformation.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Axel Hilling, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se