CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Lag och ordning | Momsbedrägeri

Momsbedrägeri

Ska skattemyndigheternas arbete mot momsbedrägeri inom e-handeln ytterligare harmoniseras mellan EU:s medlemsstater?

Nyligen beslutade EU:s medlemsstater om ett moderniserat och förenklat regelverk för mervärdesskatt (moms) inom den digitala handeln. I anslutning till detta överväger EU-kommissionen att lägga fram ytterligare ett förslag med fokus på bekämpning av momsbedrägerier inom e-handeln. Förslaget syftar till att stärka de nationella skattemyndigheternas möjligheter att upptäcka och kontrollera företag som bryter mot existerande regelverk.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Axel Hilling, Institutionen för handelsrätt
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se