CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Lag och ordning | Inreseförbud

Inreseförbud

Ska Schengenområdets medlemsländer stärka sina förpliktelser att rapportera in information om personer som fått nationella inreseförbud?

Schengenområdets informationssystem (SIS) syftar till att underlätta extern gränsbevakning genom informationsutbyte mellan myndigheter i en gemensam databas. Nu har kommissionen lagt fram ett förslag som bland annat innefattar effektivare användning av fingeravtryck och ansiktsbilder i SIS, samt krav på medlemsländerna att registrera alla förbud mot inresa som utfärdats för icke-EU-medborgare som har vistats olagligt på nationellt territorium.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Ted Svensson, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se