CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Säkerhet och försvar | Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Bör EU-länderna gemensamt stärka arbetet mot cyberhot genom att öka resurserna och utvidga befogenheterna för EU:s gemensamma cybersäkerhetsbyrå?

I dagens Europa utgör nätattacker, propaganda och fake news överhängande politiska hot. Med anledning av detta har kommissionen väckt förslag om att stärka befogenheterna hos EU:s gemensamma cybersäkerhetsbyrå. Tidigare har byrån haft en rådgivande roll, men nu föreslås byrån få utökade resurser och mandat för att bättre stödja medlemsländerna i arbetet med att bekämpa cyberhot.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. Europeiska strategier behövs för att motverka cyberbaserat, industriellt ekonomiskt spionage.
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietVag. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera cyberattacker.
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Tony Ingesson, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se