CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Säkerhet och försvar | Finansiering av operationer

Finansiering av operationer

Ska EU-länderna öka den gemensamma finansieringen av fredsfrämjande operationer?

Enligt EU:s fördrag får unionens budget inte användas för finansiering av EU:s militära fredsfrämjande operationer, som ofta utförs på FN:s uppdrag i andra delar av världen. Idag finansieras de till största delen av de medlemsländer som väljer att bidra med trupp och utrustning, och i mer begränsad omfattning av en gemensam finansieringsmekanism som alla medlemsländer (utom Danmark) bidrar till. För att öka flexibiliteten när EU-länderna ska besluta om nya operationer har EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken föreslagit en utveckling av den gemensamma finansieringen. Den nya så kallade europeiska fredsbevarande resursen (eller europeiska fredsfaciliteten) föreslås löpa parallellt med EU:s långtidsbudget och tilldelas totalt 10,5 miljarder euro för åren 2021 till 2027. Medlemsländerna förutses bidra årligen i enlighet med en BNI-nyckel.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. EU ska samarbeta mer om säkerhet och försvar.
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietVag. Vill inte se en ökad militarisering inom EU.
ModeraternaVag. Ett större svenskt engagemang behövs i det europeiska försvarssamarbetet.
SocialdemokraternaVag. EU:s försvarspolitiska samarbete ska utvecklas.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Maria Strömvik, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se