CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Säkerhet och försvar | Fördjupat försvarssamarbete

Fördjupat försvarssamarbete

Ska de EU-länder som fördjupar sitt försvarssamarbete (inklusive Sverige) skapa minimiregler för till exempel hur stor andel av försvarsbudgeten som ska gå till nya försvarsinvesteringar, forskning och utveckling?

Sedan 2003 har EU-länderna gemensamt genomfört ett 30-tal civila och militära fredsfrämjande operationer, på tre kontinenter. I december 2017 beslöt de flesta EU-länderna, inklusive Sverige, att intensifiera försvarssamarbetet för att förbättra den operativa beredskapen hos sina försvarsmakter. Tanken bakom detta fördjupade samarbete (PESCO) var att skapa en sorts motsvarighet till eurozonen men på försvarsområdet. De länder som valt att delta lovar att uppfylla vissa kriterier, bl a om nya försvarsinvesteringar, gemensamma projekt för att öka försvarsförmågan, och förbättringar av försvarsmakternas möjligheter att gemensamt genomföra operationer. Den svenska regeringen kommer, tillsammans med övriga medlemsstaters regeringar, att mellan 2018 och 2020 konkretisera dessa kriterier.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. EU ska samarbeta mer om säkerhet och försvar.
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietVag. Vill inte se en ökad militarisering inom EU.
ModeraternaVag. Sverige ska fullt ut vara med och utforma Pesco.
SocialdemokraternaVag. EU:s försvarspolitiska samarbete ska utvecklas.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Maria Strömvik, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se