CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Vård och omsorg | E-hälsa

E-hälsa

Ska gränsöverskridande patienträttigheter utökas inom EU, genom att bland annat tillgängliggöra e-journaler och e-recept för medborgare var de än befinner sig i unionen?

De senaste åren har digitala verktyg och digitalt informationsutbyte blivit vanligare inom hälsovården. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att förbättra och utöka användningen av elektroniska recept och journaler samt att tillgängliggöra dessa dokument för medborgare över hela unionen. Med förslaget vill kommissionen ge medborgare trygga digitala tjänster inom sjukvården, samtidigt som förslaget ska ta hänsyn till lagstiftning om patienträttigheter, elektronisk identifiering och skydd av personuppgifter. Kommissionen vill även skapa en gemensam europeisk infrastruktur där utbyte av forskning och innovation kan ske för att förbättra den medicinska behandlingen samt bättre kunna förutse och hantera epidemier.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Peter Bergwall, Rättssociologiska institutionen
Bo Andersson, Institutionen för Informatik
Kalle Åström, Matematikcentrum
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se