CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Vård och omsorg | Hälsoteknik

Hälsoteknik

Ska klinisk bedömning i arbetet med ny hälsoteknik koordineras mellan EU:s medlemsländer?

För att underlätta beslutsfattande om ny teknik inom hälso- och sjukvården har kommissionen lagt fram ett förslag om ett forskningsbaserat verktyg (HTA). Verktyget är tänkt att användas för en rad läkemedel och viss medicinsk utrustning och syftar till att utvärdera en viss teknik i jämförelse med en annan. Förslaget ska ligga till grund för ett permanent samarbete på EU-nivå bland annat inom kliniska bedömningar, vetenskapliga samråd samt identifiering av framväxande hälsoteknik.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Peter Bergwall, Rättssociologiska institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se