CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Vård och omsorg | Epidemier

Epidemier

Ska EU:s medlemsstater stärka samarbetet kring sjukdomar som kan förebyggas med vaccin?

Många sjukdomar som kan förebyggas med vaccin är gränsöverskridande till sin karaktär, vilket innebär att de nationella vaccinprogrammen ställs inför stora utmaningar. Kommissionen överväger att lägga ett förslag om gränsöverskridande samarbete mellan såväl vårdsektorn som vaccinindustrin och sektorn för forskning och innovation, för att begränsa spridandet av epidemier och sjukdomar.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Peter Bergwall, Rättssociologiska institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se