CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Energi | Elmarknaden

Elmarknaden

Ska EU:s medlemsländer fasa ut statliga subventioner till kraftverk, stödja energisamhällen med lokalt producerad el, och stärka konsumenträttigheterna inom den gemensamma elmarknaden?

EU-samarbetet innefattar gemensamma regler för produktion och leverans av elektricitet. Nu har kommissionen lagt fram ett förslag för att fasa ut statliga subventioner till kraftverk och ytterligare harmonisera den gemensamma elmarknaden. Mer konkret innebär förlaget att medlemsstaterna förbinder sig att arbeta för en flexiblare marknad med minskade koldioxidutsläpp och att främja innovation inom elsektorn. Dessutom introduceras nya konsumenträttigheter på elmarknaden, med marknadsbaserade leveranspriser och ett ramverk för s k energisamhällen med lokalt producerad el. Medlemsstater ska arbeta mot energifattigdom och nationella tillsynsmyndigheter ska öka sitt samarbete i frågor som har gränsöverskridande karaktär.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaVag. Vill se en gemensam politik för energieffektivisering.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jacob Hasselbalch, Statsvetenskapliga institutionen
Roger Hildingsson, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se