CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Energi | Naturgas

Naturgas

Ska EU:s medlemsländer skärpa det befintliga regelverket för naturgasledningar till och från länder utanför EU?

Sedan 2009 finns ett EU-gemensamt regelverk för den gemensamma inre gasmarknaden, som bl a omfattar regler för gasrörledningar som leder från eller till EU-området. Nu vill EU-kommissionen omarbeta regelverket för att öka transparensen kring prissättning, förtydliga ägar- och konkurrensförhållanden och effektivisera gasmarknaden. Kommissionen är öppen med att förslaget är ett medel för att tvinga Ryssland att förhandla med EU, och att detta på sikt kan försvåra det pågående Nord Stream 2-projektet som har blivit en kontroversiell fråga på grund av dess säkerhetspolitiska laddning.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaVag. EU:s energiunion måste fullföljas för att långsiktigt minska beroendet av rysk gas.
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se