CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Energi | Energibesparingar

Energibesparingar

Ska EU-ländernas gemensamma mål för energieffektivitet skärpas och inkludera krav på elföretag att bidra till minskad energianvändning hos konsumenterna?

Som ett led i arbetet mot en hållbar energiåtgång i Europa har kommissionen lagt fram ett förslag om mer ambitiösa energieffektivitetsmål. Förslaget är ett steg i arbetet mot 2030 års energi- och klimatmål, och innebär att EU:s medlemsstater ska sätta upp nationella mål för energibesparingar hos såväl konsumenter som företag. Bland annat ska elföretag ansvara för en minskning i energiåtgång med 1,5 procent per konsument och år. Regelverket syftar också till att göra reglerna för energimätning och fakturering tydligare.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaVag. Vill se en gemensam politik för energieffektivisering.
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jacob Hasselbalch, Statsvetenskapliga institutionen
Roger Hildingsson, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se