CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Miljö | Grön finansmarknad

Grön finansmarknad

Ska hållbarhetskrav och krav på koldioxidsnåla investeringar inkluderas i den EU-gemensamma tillsynen av banker och investerare?

I takt med att klimatförändring och resursutnyttjande trappas upp framträder också behovet av en hållbar utveckling allt tydligare. För att uppnå detta mål krävs insatser från flera håll. EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag om en handlingsplan i syfte att omarbeta det EU-gemensamma finansiella systemet i en grönare och mer koldioxidsnål riktning. Mer konkret handlar förslaget om introduktionen av ett enhetligt europeiskt klassificeringssystem för hållbar utveckling, med tillhörande EU-märkningar för gröna finansiella produkter. Dessutom ska krav på hållbarhet inarbetas i tillsynen av banker och försäkringsbolag, och kommissionen vill även uppmuntra till hållbarhet i investeringsprocessen för kapitalförvaltare och investerare.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jacob Skovgaard, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se