CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Miljö | Läkemedel i miljön

Läkemedel i miljön

Behövs tydligare EU-gemensamma regler för att minska påverkan från läkemedel i miljön?

Läkemedelsrester i miljön har blivit ett allt större problem, framför allt ur ett djurhälsoperspektiv där exempelvis fiskar och andra vattenlevande djur påverkas negativt både i sin utveckling och i sina naturliga beteenden. I förlängningen riskerar även utsläppen att påverka människors hälsa. Som en del i omställningen till en mer cirkulär ekonomi överväger kommissionen att lägga fram ett förslag om läkemedel i miljön. I praktiken innebär förslaget en övergång till miljövänligare processer i tillverkningen och användningen av läkemedel, samt att forskning och riskberäkningar beaktas av både EU-myndigheter och nationella myndigheter.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Maria Hansson, Centrum för miljö och klimatforskning
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se