CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Miljö | Plast i miljön

Plast i miljön

Ska EU:s medlemsländer förändra det sätt på vilket plastprodukter utformas, tillverkas, används och återvinns i EU?

Årligen slängs 25 miljoner ton plastförpackningar i Europa. Mindre än 30 procent av dem återvinns. I stället hamnar plasten på soptippar och i haven, vilket får både kända och hittills okända konsekvenser för djur och för människor. EU-kommissionen har lagt fram en strategi som riktar in sig på sättet plastprodukter konstrueras, tillverkas, används och återvinns inom EU. Strategin är en del i omställningen till en cirkulär ekonomi inom EU, och tar upp en rad åtgärder som sannolikt kommer att mynna ut i lagförslag. Några av målsättningarna är att förbjuda engångsartiklar av plast och att samtliga plastförpackningar år 2030 ska vara återvinningsbara. Kommissionen vill också skärpa EU:s regler för nedskräpning till havs (inklusive plasthanteringen på fartyg och i hamnar), begränsa användningen av mikroplaster samt utfärda tydligare riktlinjer för sortering och återvinning av plastavfall. Dessutom vill kommissionen se nya investeringar i innovation och utveckling av smartare plastmaterial som är enklare att återvinna, och att återvinning ska bli mer lönsamt. Dessutom har tankar om grön offentlig upphandling aviserats.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaSaknas
MiljöpartietSaknas
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Jacob Hasselbalch, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se